Полянська громада
Закарпатська область, Мукачівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Полянська сільська рада повідомляє про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану

Дата: 06.08.2019 11:13
Кількість переглядів: 953

Фото без опису

 

 

Полянська сільська рада

 

          повідомляє про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану території «Зміни до детального плану території в селі Поляна, вул. Курортна, з метою реконструкції з розширенням індивідуального житлового будинку».

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до  виконавчого комітету Полянської сільської ради.

Юридична адреса: 89313, Закарпатська обл., Свалявський район, с.Поляна, вул.Духновича, 63, тел. 03133 74522,

 

 

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
документа державного планування

 

«Зміни до детального плану території в селі Поляна, вул. Курортна, з метою реконструкції з розширенням індивідуального житлового будинку»

 

          1.Замовник: Виконавчий комітет Полянської сільської ради

Юридична адреса: 89313, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с.Поляна, вул.Духновича, 63, тел. 03133 74522

 

          2. Вид та основні цілі документа державного планування:

          Проект містобудівної документації «Зміни до детального плану території в селі Поляна, вул. Курортна, з метою реконструкції з розширенням індивідуального житлового будинку»  розробляється з метою уточнення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки площею 0.048 га для подальшої реконструкції з розширенням індивідуального житлового будинку, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

          3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

          Об’єкт цього дослідження (земельна ділянка), знаходиться у північній частині села Поляна, в межах сформованої житлової та громадської  забудови.

           Площа земельної ділянки - 0,0480 га.; цільове призначення:  02.01 «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)»; кадастровий номер: 2124084401:06:001:0076.

          На ділянці розміщений індивідуальний житловий будинок.

          На проектованій ділянці передбачається реконструкція з розширенням індивідуального житлового будинку.

 

          Запроектований об’єкт  відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018  «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

          4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.

          А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).

          У процесі будівництва та експлуатації житлового будинку можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

 

         

          Відходи.

          Відходи (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнер та вивозиться спеціалізованою організацією згідно графіку та по мірі необхідності.

          У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

          Поверхневі та підземні води.

          До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться

забруднені води після миття індивідуального транспорту.

Для відведення поверхневих вод з проектованої території необхідно влаштувати дощоприймачі у найбільш понижених місцях з наступним випуском у існуючу мережу  водовідведення.

Відведення господарсько-побутових стоків передбається до існуючої мережі каналізування,  згідно ТУ експлуатуючої організації.

         

          Ґрунт та надра.

          У процесі будівництва та експлуатації житлового будинку створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.              

          Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу.     На майданчиках  та доріжках передбачається  влаштування мощення з елементів ФЕМ.

         

          Атмосферне повітря.

          Шкідливий вплив на атмосферне повітря від господарської діяльності запланованого об’єкта не передбачається.

          Акустичний вплив.     

Під час будівництва, від роботи будівельної техніки можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження.

Під час експлуатації рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.

          Світлове, теплове та радіаційне забруднення. 

          Очікування перерахованих впливів від діяльності житлового будинку не передбачається.

         

          Флора та  і фауна.

          З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

          Тверде покриття існуюче;  не передбачає знищення рослин чи тварин.       

 

          Геологічне середовище.

          Очікується позитивний вплив.

 

          Технологічні  ризики - аварії,  що можуть вплинути на здоров’я населення.

          Б)  Для територій з природоохоронним статусом:

          На проектованій території немає об’єктів природно-заповідного фонду та  водних об’єктів. Таким чином,  не має впливу на відповідні об’єкти.

          В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

          Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення.

          5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

          Альтернативні земельні ділянки для розміщення  реконструкції житлового будинку, які б відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території села не розглядаються.

 

          6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо пожежної безпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи.

          Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

          7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

          Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

  • проведення комплексного благоустрою території, в тому числі, озеленення території.
  • заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

         

          Заходи щодо пожежної безпеки.

          Витримані протипожежні відстані. Зовнішнє пожежогасіння передбачається з пожежних гідрантів, які встановлюються на кільцевій мережі зовнішнього водопроводу населеного пункту.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

         

          Захисні заходи  цивільної оборони.

          Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

          Під час небезпеки евакуація мешканців будинку планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС  Закарпатської  області.

          Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання у діяльність об’єкта.

          Для попередження та захисту об’єкта необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– спостереження і відео нагляд;

– встановлення пожежної сигналізації;

– забезпечення  мешканців засобами індивідуального захисту.

          Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час;

–передбачити заходи щодо пожежної безпеки на об’єкті;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електро-освітлювального обладнання.

          Компенсаційні заходи.

          На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі, вимоги Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

          8.       Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

          Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

         

          Зауваження та пропозиції подавати  до виконавчого комітету Полянської сільської ради.

         

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь