Полянська громада
Закарпатська область, Мукачівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рахунки

Інформація щодо заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску  на загальнообовязкове соціальне страхування на небюджетні рахунки а також на єдиний рахунок

          Наказом Міністерства фінансів України від  31.12.2020 року №847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів  від 24.07.2015 року №666» , який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2021 року за №190/35812 затверджено порядок заповнення реквізиту «призачення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення)податків, зборів, платежівна бюджетні рахунки та /або єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на небюджетні рахунки а також на єдиний рахунок.

            Перелік кодів видів сплати (додаток 1) додається.

ПОРЯДОК (ПРИКЛАДИ) ЗАПОВНЕННЯ «ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ В РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТАХ

І.  Заповнення сплата підприємством "Прилад" суми грошового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, що має податковий номер 30110239:

*

;101

;30110239

;податок на прибуток за 2 кв.

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - податковий номер платника податків, за якого здійснюється сплата (підприємство "Прилад", що має податковий номер 30110239);

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

ІІ. Cплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою - підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів класифікацій доходів бюджету 22080200, 22080300).

*

;

;

*22080200*00000000*11111111*
№150*03.07.2020.*22222222*1*

;

;

;

*22080300*00000000*11111111*
№150*03.07.2020.*22222222*1*

*22080200*00000000*3333333333*
№150*03.07.2020.*22222222*1*

*22080300*00000000*3333333333*
№150*03.07.2020.*22222222*1*

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - не заповнюється;

3 - не заповнюється;

4 - 22080200, 22080300 - коди класифікації доходів бюджету;

00000000 - податковий номер орендодавця;

11111111 - податковий номер орендаря - юридичної особи, 3333333333 - податковий номер платника податків орендаря - фізичної особи - підприємця або АА111111 - серія та номер паспорта громадянина України орендаря - фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

№ 150 - номер договору оренди;

03.07.2020. - дата укладання договору оренди;

22222222 - податковий номер органу приватизації;

1 - орендна плата (види орендної плати: 1 - орендна плата, 2 - пеня, 3 - авансовий платіж, завдаток);

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

ІІІ. Cплата коштів у рахунок погашення податкового боргу заповнення реквізиту «Призначення платежу» у разі сплати коштів у рахунок податкового боргу підприємством «Літосфера», що має податковий номер 00993390:

*

;140

;00993390

; сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу з податку на прибуток

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код («*»);

2 - код виду сплати («140» - сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску);

3 - податковий номер платника податків, який здійснює сплату (підприємство «Літосфера», що має податковий номер 00993390);

4 - друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

IV. Cтягнення у межах виконавчого провадження  заповнення реквізиту «Призначення платежу» у разі перерахування коштів з рахунків органів державної виконавчої служби у рахунок погашення податкового боргу, стягнутого у межах виконавчого провадження з фізичної особи Борисенка Бориса Борисовича, що має податковий номер 2222113355:

*

;147

;2222113355

;стягнення податкового боргу з податку на доходи фізичних осіб, виконавче провадження № 258694180, виконавчий документ від 01.04.2019 № 910/1582/19

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код («*»);

2 - код виду сплати («147» - стягнення у межах виконавчого провадження);

3 - податковий номер платника податків, щодо якого здійснюється перерахування стягнутих коштів (фізична особа Борисенко Борис Борисович, що має податковий номер 2222113355);

4 - друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється

V. У разі сплати платежу до бюджету готівкою за заявою на переказ готівки банк при оформленні розрахункового документа у реквізиті "Призначення платежу" повторює текст, наведений у реквізиті "Призначення платежу" заяви на переказ готівки. Реквізит «Призначення платежу» заповнюється таким чином:

у разі сплати фізичною особою з податковим номером платника податків 1234567890 або із серією та номером паспорта громадянина України АА111111 (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії) земельного податку готівкою за заявою на переказ готівки:

*

;101

;1234567890

;земельний податок

;

;

;

*

;101

;АА111111

;земельний податок

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 - податковий номер платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії), щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, - з реквізиту "код платника" заяви на переказ готівки;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу - з реквізиту "призначення платежу" заяви на переказ готівки;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

6) Приклади заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа під час сплати єдиного внеску:

{Абзац перший пункту 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 847 від 31.12.2020}

IV. Заповнення сплати суми єдиного внеску підприємством "Маяк", що має податковий номер 20120559:

*

;101

;20120559

;єдиний внесок за травень

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - сплата суми податків і зборів /єдиного внеску);

3 - податковий номер платника єдиного внеску, який здійснює сплату (підприємство "Маяк", що має податковий номер 20120559);

{Абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 847 від 31.12.2020}

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку заповнення реквізиту
«Призначення платежу» розрахункових
документів на переказ у разі сплати
(стягнення) податків, зборів, платежів
на бюджетні рахунки та/або єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на небюджетні
рахунки, а також на єдиний рахунок
(пункт 8 розділу І)

ПЕРЕЛІК
кодів видів сплати

Код виду сплати

Вид сплати

Використовуються під час заповнення документів на переказ платниками податків / єдиного внеску

101

Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань

117

Сплата коштів платником податків, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство

121

Сплата адміністративного штрафу

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

128

Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)

130

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділом, що здійснює адміністрування платежів (юридичні особи)

131

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового аудиту

133

Сплата грошових зобов’язань / сум єдиного внеску, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділами, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи)

134

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового аудиту (інші надходження)

136

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДПС за результатами роботи підрозділів по роботі з податковим боргом

137

Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДПС за результатами роботи інших підрозділів

138

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділом, що здійснюють адміністрування платежів (фізичні особи) (інші надходження)

140

Сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу / заборгованості з єдиного внеску

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум

273

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (Додаток ТЦ)

276

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки підрозділом, що здійснює адміністрування платежів (юридичні особи)

278

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів контролю за підакцизними товарами

279

Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів контролю за підакцизними товарами

350

Передоплата (доплата) митних платежів

Використовуються під час заповнення документів на переказ органами виконавчої влади

107

(-) Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету/єдиного внеску/на єдиний рахунок

108

(-) Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

058

Проведення взаєморозрахунків з погашення податкового боргу та/або розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань

114

(-) Повернення з бюджету сум податків, зборів та інших платежів за рішеннями судів

10С

(-) Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум податку на додану вартість (далі - ПДВ)

09Ї

(-) Відшкодовано ПДВ на поточний рахунок платника за рішенням суду

10К

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів за рішенням суду

110

(-) Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

(-) Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

01C

Надходження коштів у рахунок погашення зафіксованого боргу платника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство

129

Повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються територіальними органами ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік

141

Стягнення до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу з рахунків в установах банків

142

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівки

143

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна, що перебуває у податковій заставі

144

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу за рахунок інших джерел

147

Стягнення в межах виконавчого провадження

148

Надходження до бюджету коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149

Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

240

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального

242

(+) Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ

248

(-) Відшкодовано ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів

258

Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ

351

Перерахування до бюджету суми митних платежів

420

(+) Надходження сум бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів

 

рахунки DB_2021

рахунки MB_2021

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь